Categorii
MIPA

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă in creşterea participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă prin implementarea unor măsuri integrate care vor conduce la imbunătătirea accesului egal la invătare pe tot parcursul vietii, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentei fortei de munca, inclusiv prin orientare profesională pentru 660 persoane din regiunea Nord- Est (din care 200 persoane sunt adulti cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu varsta peste 40 ani, persoane din mediul rural).

Obiectivele specifice ale proiectului:

✅O1. Asigurarea unei bune coordonari a activitatilor integrate, analiza riscurilor, utilizarea eficienta a resurselor si dezvoltarea unui management performant prin urmarirea indicatorilor si rezultatelor obtinute pentru 660 persoane care pot beneficia de sprijin si acces egal la invatarea pe tot parcursul vietii.

✅ O2. Promovarea si informarea potentialilor beneficiari (minim 700 angajati, inclusiv PFA si II) cu privire la masurile active integrate ce vor fi furnizate in cadrul proiectului pentru imbunatatirea accesului egal al angajatilor din regiunea Nord-Est la invatarea pe tot parcursul vietii.

✅O3. Promovarea importantei si necesitatii participarii angajatilor (inclusiv PFA si II) la programe de formare continua (pentru 660 persoane grup tinta).

✅O4. Sprijinirea a 660 persoane din regiunea Nord-Est in dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca.

✅O5. Sprijinirea a 660 persoane din regiunea Nord-Est in vederea participarii acestora la programe de instruire cerute pe piata muncii in vederea imbunatatirii abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale cat si non-profesionale.

✅O6. Asigurarea corelarii politicilor de formare profesionala continua intr-o abordare integrata si inovativa a factorilor implicati pentru cresterea participarii adultilor la FPC.

🔛 Pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului, accesati formularul de inscriere online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDWPRoKmnTDzqKJFtkfzKBr0EGyiHWIjyBQ_MeLSmcW3MPg/viewform?usp=sf_link

Categorii
MIPA

Anunț achiziție „Servicii privind protectia datelor personale in cadrul proiectului”

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, proiectul Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, nr. contract POCU/726/6/12/135409, următoarele:

Achiziție „Servicii privind protectia datelor personale in cadrul proiectului”

In cadrul proiectului, solicitantul va externaliza functia Responsabilului cu protectia datelor in baza unui contract de prestari servicii pe toata durata de implementare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor), prevederi transpuse in legislatia nationala prin Legea nr . 190/2018.

Preţ maxim total achiziție: 16.460 lei fără TVA/ Audit specific GDPR, intocmire si implementare documente si supraveghere pe toata perioada proiectului

Durata contractului: 24 luni

Perioada de derulare a achiziției: aprilie 2021 –martie 2023

Condiții de plată: ordin de plată în termen de maxim 60 zile de la emiterea facturilor

Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este luna aprilie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile respectarii cerințelor tehnice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0733943011, sau pe email la adresa office@plurigrup.ro.

Categorii
MIPA

Anunț achiziție „BUNURI (ARTICOLE DE PAPETARIE)”

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, proiectul Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, nr. contract POCU/726/6/12/135409, următoarele:

– ACHIZIȚIE „BUNURI (ARTICOLE DE PAPETARIE)”, dupa cum urmeaza

Preţ maxim total achiziție: 9447,02 lei fără TVA  

Durata contractului: 24 luni

Locul de livrare: Piatra Neamt, sediul PLURI CONSULTING GRUP Termen de livrare: pe baza de comenzi succesive, in max. 5 zile de la comanda ferma, in functie de necesitatile proiectului Conditii de plata: ordin de plata, in termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii

Perioada de derulare a achiziției: aprilie 2021 –martie 2023

Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este luna aprilie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile respectarii cerințelor tehnice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0733943011, sau pe email la adresa office@plurigrup.ro.

Categorii
MIPA

Anunț achiziție „Servicii de catering”

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, proiectul Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, nr. contract POCU/726/6/12/135409, următoarele:

Achiziție „Servicii de catering

 • 24 pachete catering seminar de  informare si constientizare. Fiecare pachet va fi format din: 4 sticle apa plata/minerala la 2 litri/buc; 4 sticle suc natural/acidulat la 2 litri/buc; 15 plicuri cafea solubila; 2,55 kg fursecuri asortate;
 • 48 pachete catering intalniri de lucru. Fiecare pachet va fi format din: 2 sticle apa plata/minerala la 2 litri/buc; 2 sticle suc natural/acidulat la 2 litri/buc; 7 plicuri cafea solubila; 1,15 kg fursecuri asortate;
 • 48 pachete catering seminar de  consiliere si orientare profesionala de grup. Fiecare pachet va fi format din: 4 sticle apa plata/minerala la 2 litri/buc; 3 sticle suc natural/acidulat la 2 litri/buc; 14 plicuri cafea solubila; 2,5 kg fursecuri asortate;
 • 24 pachete curs cu durata 30 zile. Fiecare pachet va fi format din: 120 sticle apa plata/minerala la 2 litri/buc; 90 sticle suc natural/acidulat la 2 litri/buc; 420 plicuri cafea solubila; 75 kg fursecuri asortate;
 • 12 pachete curs cu durata 15 zile. Fiecare pachet va fi format din: 60 sticle apa plata/minerala la 2 litri/buc; 45 sticle suc natural/acidulat la 2 litri/buc; 210 plicuri cafea solubila; 37,5 kg fursecuri asortate;
 • 12 pachete curs cu durata 5 zile. Fiecare pachet va fi format din: 20 sticle apa plata/minerala la 2 litri/buc; 15 sticle suc natural/acidulat la 2 litri/buc; 70 plicuri cafea solubila; 12,5 kg fursecuri asortate;

Preţ maxim total achiziție: 112815,84  lei fără TVA

Perioada de achiziție: aprilie 2021-martie 2023.

Durata contractului: maxim 24 luni. Produsele se vor achizitiona pe baza de comenzi, pe toata durata de desfasurare a proiectului.

Conditii de livrare: livrare gratuita la sediul beneficiarului sau locul de desfaurare al evenimentului (regiunea Nord-Est) , in maxim 3 zile de la emiterea comenzii. Nu se vor folosi pahare, farfurii si tacamuri de unica folosinta.

Condiții de plată: ordin de plată în termen de maxim 60 zile de la primirea facturii.

Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este luna aprilie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile respectarii cerințelor tehnice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0733943011, sau pe email la adresa office@plurigrup.ro.

Categorii
MIPA

Conferinta de lansare a proiectului

In data de 12.04.2021 a avut loc conferinta de lansare a proiectului “Măsuri integrate pentru cresterea sustenabilă a participării angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC” la Hotel Ceahlau, Piatra Neamt.In cadrul conferintei, dl. Serghie George Catalin, in calitate de Manager Proiect, a sustinut o prezentare generala despre activitatile si rezultatele proiectului.

👉 Proiectul vizeaza creşterea participării angajaţilor la programele de formare profesională continuă prin implementarea unor măsuri integrate care vor conduce la imbunătătirea accesului egal la invătare pe tot parcursul vietii, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentei fortei de munca, inclusiv prin orientare profesională pentru 660 persoane din regiunea Nord- Est (din care 200 persoane sunt adulti cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu varsta peste 40 ani, persoane din mediul rural).

La eveniment au participat reprezentanţi ai presei, ai agenților economici, oficialități locale, reprezentanți ai grupului țintă, membrii ai echipei de management și ai echipei de implementare.

🔛 Pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului, accesati formularul de inscriere online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDWPRoKmnTDzqKJFtkfzKBr0EGyiHWIjyBQ_MeLSmcW3MPg/viewform?usp=sf_link

Categorii
MIPA

Comunicat de presa – Conferinta de lansare a proiectului

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L., implementează, începând cu data de 01.04.2021, proiectul “ Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe

Obiectivului Specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale., Contract nr. POCU/726/6/12/135409.

Bugetul total al proiectului este de 4.285.338,07 lei, din care: valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 4.071.049,00 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 610.657,35 lei, contribuţia eligibilă a Solicitantului este de 214.289,07 lei.

Durata proiectului: 01.04.2021-31.03.2023.

Obiectivul  general al proiectului consta in cresterea participarii angajatilor la programele de formare profesionala continua prin implementarea unor masuri integrate care vor conduce la imbunatatirea accesului egal la invatare pe tot parcursul vietii, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentei fortei de munca, inclusiv prin orientare profesionala pentru 660 persoane din regiunea Nord- Est (din care 200 persoane sunt adulti cu un nivel scazut de calificare, persoane cu varsta peste 40 ani, persoane din mediul rural).

Rezultatele anticipate ale proiectului:

– 660 persoane (angajati, inclusiv PFA si II) vor beneficia de servicii de formare profesională continuă (FPC), prin participarea la 48 de cursuri care se vor organiza în județele din regiunea Nord-Est;

– cursurile organizate în cadrul proiectului sunt: Manager proiect, Inspector resurse umane, Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Competente informatice, Managementul schimbării, Management strategic, Auditor in domeniul calitatii, Auditor de mediu, Implementare HACCP;

–  cel putin 530 dintre participanții la programele de formare vor obține certificate de absolvire/participare;

–  380 persoane isi vor imbunatati statutul  pe piata muncii;

– intreg grupul tinta (660 persoane) va beneficia de serviciul de informare, consiliere si orientare profesionala in vederea incurajarii participarii la programele de FPC, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locul de munca;

– se va elabora un studiu la nivelul Regiunii Nord-Est pentru a identifica modalitati de crestere a participarii angajatilor la FPC si se va organiza un workshopde prezentare a rezultatelor studiului.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 12 aprilie 2021 la Grand Hotel Ceahlău – Sala de Recepție Mezanin, începând cu ora 11.00.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. – Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0733943011, email: office@plurigrup.ro, persoană contact: Serghie George-Cătălin – Manager proiect.

Categorii
MIPA

Anunț achiziție „bonuri valorice carburanți auto”

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, proiectul Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, nr. contract POCU/726/6/12/135409, următoarele:

– Achiziție produs: bonuri valorice carburanți auto.

Preţ maxim total achiziție: 99046,08 lei fara TVA echivalentul a 90 buc. carnete BVCA a câte 25 bonuri (file) cu valoare de 50 lei/filă TVA inclus și 7 buc. carnete BVCA a câte 25 bonuri (file) cu valoare de 30 lei/filă TVA inclus.

Perioada de achiziție: achiziția se va efectua în tranșe pe bază de comandă până la data de 31.03.2023.

Condiții de livrare: livrare gratuită la sediul beneficiarului/ punctul de lucru.

Condiții de plată: ordin de plată la emiterea facturii proforme.

Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este luna aprilie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile respectarii cerințelor tehnice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0733943011, sau pe email la adresa office@plurigrup.ro.

Categorii
MIPA

Anunț achiziție „Servicii tipografice”

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, proiectul Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, nr. contract POCU/726/6/12/135409, următoarele:

– Achiziție „Servicii tipografice”, dupa cum urmeaza

Preţ maxim total achiziție: 78828.60 lei fără TVA  

Durata contractului: 24 luni

Locul de livrare: Piatra Neamt, sediul PLURI CONSULTING GRUP Termen de realizare: in transe, conform comezilor – in max. 5 zile de la comanda ferma, in functie de necesitatile proiectului Conditii de plata: ordin de plata, in termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii

Perioada de derulare a achiziției: aprilie 2021 –martie 2023

Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este luna aprilie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile respectarii cerințelor tehnice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0733943011, sau pe email la adresa office@plurigrup.ro.

Categorii
MIPA

Anunț achiziție „Servicii de inchiriere autovehicule”

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.12 Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, proiectul Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, nr. contract POCU/726/6/12/135409, următoarele:

Achiziție „Servicii de inchiriere autovehicule”.

 1. Prestatorul trebuie să asigure autoturismul cu următoarele caracteristici minimale:
 2. Autoturism tip SUV, cu caroserie in 4+1 uşi pentru acces sofer si pasageri și min. 5 locuri;
 3. Puterea motorului: cerinţa min.130 CP/max.180 CP, capacitate cilindrica pana in 2000 cm3;
 4. Clasa emisie: EURO 6;
 5. Vechime autoturism: maxim 2 ani şi un kilometraj nu mai mare de 20.000 Km;
 6. Garda la sol: min. 16 cm
 7. Cutie de viteza: tip automata (sau tip CVT, DSC, EDC sau robotizata);
 8. Carburant: motorina;
 9. Optiune pentru consum ECO si tehnologie START/STOP;
 10. Navigatie, usb, bluetooth;
 11. Prevazut cu butoane pentru preluare apel telefon si pentru recunoaşterea vocii;
 12. Camera parcare spate si senzori de parcare fata/spate;
 13. Sistem monitorizare a presiunii din pneuri;
 14. Anvelope adecvate sezonului (vara/iarna) sau all seasons;
 15. Scaune incalzite fata-spate;
 16. Volan reglabil cu comenzi pe volan;
 17. Senzori ploaie,lumini automate;
 18. Oglinzi exterioare reglabile din interior, rabatabile electric si încălzite electric;
 19. ABS, ESP (sau similar);
 20. Optiune pentru indicarea numarului de km ce pot fi efectuati cu combustibilul din rezervor;
 21. Airbag şofer, airbag pasager şi airbag-uri laterale;
 22. Control uşi deschise şi închidere centralizata cu telecomanda;
 23. Luneta încălzita;
 24. Aer condiţionat cu reglare automată (climatizare pe min. 2 zone);
 25. Geamuri acţionate electric faţă/spate;
 26. Volum portbagaj minim 500 litri;
 27. Proiectoare ceaţă;
 28. Trusă medicala, cric, triunghi reflectorizant stingator (pachet legislativ).
 • Autoturismul trebuie să asigure următoarele condiţii de calitate:
 • Să îndeplinească toate prevederile legale referitoare la circulaţia pe drumurile publice autovehiculului care execută transportul de persoane;
 • Să asigure funcţionarea obligatorie, la parametri standard, a dotărilor pe care mijlocul de transport le are din fabricaţie;
 • Să posede inspecţia tehnică periodică valabilă (I.T.P);
 • Să posede documente conform legislaţiei in vigoare, privind transportul rutier public;
 • Să posede asigurare obligatorie auto (R.C.A) valabila;
 • Habitaclul autoturismului să fie cel standard cu care a venit din fabricaţie;
 • Numărul de locuri trebuie sa coincidă cu cel din certificatul de înmatriculare al autoturismului;
 • Să posede instalaţie de aer condiţionat (climatizare pe min. 2 zone) a habitaclului în stare de funcţionare;
 • Mijlocul de transport să fie salubrizat, spălat şi dezinfectat;
 • Să existe roata de rezervă;
 • Să existe la bord trusă medicală, mijloace A.Î.I (Apărare Împotriva Incendiilor), respectiv stingătoare de incendiu;
 • Sa aibă un aspect estetic corespunzător – absenţa ruginii şi a zgârieturilor vizibile, încuietorile sa fie funcţionale, etc.
 • Condiţii de calitate privind efectuarea transportului:

Asistenta rutiera si servicii de tractare: 24h din 24h, 7zile din 7zile, 365 de zile pe întregul teritoriu al României.

Autoturism de inlocuire:

 • Asigurare autovehicul de inlocuire in caz de avarie ce nu poate fi remediata pe loc.
 • Angajament contractual: livrarea unui autoturism la schimb in maxim 24 ore de la solicitare.

Servicii anvelope:                      

 • numarul de anvelope: in functie de numarul de kilometri si uzura admisa de producator se asigura numarul optim de anvelope pentru fiecare sezon pe intreaga perioada de inchiriere;
 • asigurarea serviciilor de montaj si stocare a anvelopelor.
 • schimbarea tuturor anvelopelor in functie de sezon se va realiza la cererea achizitorului in maximum 3 zile de la solicitare (daca este cazul).

Preţ maxim total achiziție: 78655, 44 lei fără TVA  

Durata contractului: 24 luni

Perioada de derulare a achiziției: aprilie 2021 –martie 2023

Condiții de plată: plata se va efectua lunar, ordin de plată în termen de maxim 60 zile.

Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este luna aprilie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile respectarii cerințelor tehnice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0733943011, sau pe email la adresa office@plurigrup.ro.

Categorii
MIPA

Anunț achiziție conferință de presă lansare proiect