Pagina web realizată în cadrul proiectului:
"S.T.A.R.T. –Strategii, Tehnici și Activități de Reorientare și Training"

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEANprin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară nr. 5 – "Promovareamăsuriloractive de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.1 – "Dezvoltarea și implementareamăsurilor active de ocupare"
(contract POSDRU/127/5.1/G/131384)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Intra