Prezentare proiect

S.T.A.R.T – STRATEGII, TEHNICI ȘI ACTIVITĂȚI DE REORIENTARE ȘI TRAINING
Solicitant: AJOFM NEAMȚ
Partener: PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. PIATRA NEAMŢ
Perioada de implementare: 18 Luni,  13.03.2014-13.09.2015

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”,
Contract nr. POSDRU/127/5.1/G/131384

Obiectivul general al proiectului 

Creşterea ratei de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi formare profesională ale forţei de muncă neocupate din județele Regiunii Nord-Est, în vederea atragerii şi menţinerii a cât mai multor persoane pe o piaţă a muncii competitive şi în plină dezvoltare, pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice şi combaterea şomajului şi a inactivităţii.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU “Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vietii cu piata muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibililă şi inclusivă”.

Obiectivul specific al proiectului

Dezvoltarea şi implementarea unui set complex de măsuri active de ocupare a forţei de muncă pentru şomeri, inclusiv şomeri tineri, şomeri peste 45 ani, şomeri de lungă durata tineri şi adulţi, din Regiunea Nord-Est (atât în mediul rural cât şi în mediul urban).

Atingerea obiectivelor propuse în proiect se va face prin :

1. Măsuri pentru reducerea dezechilibrelor dintre cererea şi oferta de forţă de muncă:

- furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala in alegerea/schimbarea profesiei pentru minim 470 persoane;
- instruirea a cel putin 310 persoane privind modalitati si tehnici de cautare a unui loc de munca prin intermediul programului Job Club;
- furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru cel putin 160 persoane din grupul tinta;
- facilitarea angajarii a minim 65 persoane din grupul tintain urma activitatii de mediere.

2. Măsuri de creştere a nivelului de formare profesională:

- formarea profesională a 434 persoane prin organizarea de cursuri autorizate CNFPA, din care cel putin 370 persoane vor obţine un certificat recunoscut la nivel naţional şi european.

3. Măsuri de stimulare a ocupării prin încurajarea începerii unei afaceri pe cont propriu:

- instruire antreprenorială pentru 80 de participanţi la cursurile de consiliere antreprenorială;
- consilierea individuală a 6 persoane selectate din cei 80 de participanţi la curs, pentru demararea unei afaceri.

Activitatea de formare profesională

Se vor organiza 31 cursuri de formare profesională pentru 14 ocupaţii distincte:

- 1 curs ” Frizer-Coafor ” -Solicitant;
- 3 cursuri ” Agent paza si ordine ”  - Solicitant;
- 2 cursuri ” Sudor” – Solicitant;
- 3 cursuri ” Agent de curatenie ” – Solicitant;
- 1 curs ” Mecanic auto ” – Solicitant;
- 1 curs ” Tinichigiu carosier ” – Solicitant;
- 6 cursuri ” Competente limbi straine ” – Solicitant;
- 3 cursuri ” Auditor in domeniul calitatii ” – Partener;
- 2 cursuri ” Auditor de mediu ” – Partener;
- 2 cursuri ” Agent vanzari ” – Partener;
- 2 cursuri ” Lucrator in comert ” – Partener;
- 1 curs ” Lucrator in izolatii ” – Partener;
- 2 cursuri ” Lucrator instalator pentru constructii ” – Partener;
- 2 cursuri ” Manager proiect ” – Partener.

Grup ţintă: 470 persoane, din care:

Şomeri – 170
Şomeri de lungă durată  -  160
Şomeri peste 45 ani  -  50
Şomeri tineri – 40
Someri de lunga durata tineri – 50.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ NEAMȚ

Strada Privighetorii nr.21, Bl. 13, Piatra Neamt,Jud. Neamt, cod 610139
tel:0233-237780
Manager Proiect : Daniel Chirila

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L.

Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0233-228086, email: office@plurigrup.ro,