Prezentare proiect

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Titlu Proiect: Cresterea calitatii vietii prin masuri de sprijin socio-economice a Comunitatii marginalizate Tolici, Comuna Petricani – Neamt

Apel: POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate

Contract nr. POCU/20/4.2/103049

Solicitant:  COMUNA PETRICANI

ParteneriLICEUL TEHNOLOGIC PETRICANI

                      ASOCIATIA EDUCATIE SI VIITOR

                      PLURI CONSULTING GRUP

Perioada de implementare a proiectului: 36 luni  (14.08.2017-13.08.2020)

Bugetul total al proiectului este de 14.909.338,97 lei, din care:

 • valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din FSE/FC/FSE/ILMT este de 12.495.777,15 lei;
 • valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordate din Bugetul National este de 2.108.182,11 lei;
 • contributia eligibila a partenerilor este de 305.379,71 lei.

Obiectivul general al proiectului este combaterea saraciei si integrarea socio-economica a comunitatii marginalizate Tolici, din Comuna Petricani, judetul Neamt prin implementarea unui set de masuri concrete si fezabile de dezvoltare economica care vor conduce la imbunatatirea nivelului de trai (diminuarea saraciei), a nivelului de educatie, a capacitatii de insertie profesionala, a accesului pe piata muncii precum si cresterea accesului la servicii sociale si medicale pentru minim 552 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, generand astfel reducerea decalajelor structurale ai de dezvoltare atat la nivel de tara cat si fata de celelalte tari membre UE.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1. Asigurarea unei bune coordonari a activitatilor integrate socio-economice, analiza riscurilor, utilizarea eficienta a resurselor si dezvoltarea unui management performant prin urmarirea indicatorilor si rezultatelor obtinute pentru 552 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala ce necesita sprijin in vederea integrarii socio-profesionale.

O2. Promovarea, informarea si constientizarea Comunitatii marginalizate Tolici cu privire la masurile active integrate ce vor fi furnizate pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin furnizarea de servicii sociale, masuri de crestere a nivelului de trai, imbunatatirea conditiilor de locuit, cresterea oportunitatilor de formare profesionala si integrarea durabila pe piata muncii. Acest obiectiv este strans legat de principiile orizontale generand un echilibru intre aspectele legate de coeziune sociala si crestere economica, egalitate de sanse si non-discriminare, promovarea unei abordari integratoare care vor conduce la integrarea socio- economica a comunitatii.

O3. Cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii sociale printr-un ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale reale ale comunitatii marginalizate Tolici, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate prin infiintarea unui Centru comunitar integrat in care vor fi furnizate un set de masuri adaptate la diferitele nevoi sociale sau situatii de vulnerabilitate pentru cele 552 persoane din grupul tinta. Aceste servicii faciliteaza accesul grupului tinta la activitati si domenii ale vietii cotidiene (educatie, munca, servicii de sanatate informare si socializare) contribuind la solutionarea unor probleme generatoare de excluziune sociala.Cu impact direct asupra comunitatii, acest obiectiv vizeaza utilizarea eficienta a resurselor din Sat Tolici, Com Petricani prin reabilitarea/modernizarea scolii vechi (folosind si resurse regenerabile) si infiintarea Centrului comunitar integrat pentru a crea conditiile necesare furnizarii serviciilor de mentorat, educatie, servicii medicale. In Centru vor functiona doua clase de gradinita cu program de invatare conform curriculei scolare aprobata de Ministerul Educatiei, un cabinet medical in care vor fi furnizate servicii medicale si doua sali in care vor fi furnizate servicii de mentorat tip scoala dupa scoala. De asemenea, resursa existenta valorificata va fi folosita la maxim, inclusiv pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

O4. Cresterea accesului si a participarii la educatia scolara si prescolara a 266 copii din cca 85 familii aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unui program complet de educatie  adaptat nevoilor comunitatii locale. Acest program va include: servicii de tip scoala dupa scoala, campanii de informare a comunitatii locale in ceea ce priveste importanta educatiei,  sprijin financiar pentru atragerea si mentinerea copiilor in sistemul de invatamant precum si stimularea continuarii studiilor,  adaptarea  metodologiei de lucru pentru integrarea copiilor la educatie inclusiva de calitate, programe inovative extracuriculare care sa vizeze aspecte legate de mediu si ecologizare. Pentru a creste accesul si participarea copiilor la educatie vor fi furnizate servicii de consiliere parentala pentru o intelegere obiectiva a nevoilor specifice dezvoltarii copilului in familie. Acest program de masuri va avea ca rezultat reducerea riscului de parasire a scolii in randul celor 266 copii, dezvoltarea lor fizica, spirituala si profesionala coroborat cu cresterea increderii de sine, si reducerea numarului de absente nemotivate cu cel putin 10% si stimularea continuarii studiilor gimnaziale prin pregatirea elevilor pentru liceu.

O5. Prevenirea marginalizarii, excluziunii sociale si protectia persoanelor apartinand comunitatii marginalizate, aflate in dificultate, prin asigurarea unor servicii de informare si consiliere pentru a obtine drepturile de asistenta sociala, consiliere sociala si juridica pentru reglementarea documentelor de identitate (carti de identitate expirate, alte documente necesare pentru scolarizare sau angajare care au fost pierdute sau nu au fost ridicate niciodata de beneficiar, etc), de proprietate asupra locuintei, precum si asistenta financiara necesare finalizarii acestor documente.

O6.  Reducerea pe termen lung a riscului de saracie prin cresterea ratei de ocupare si integrarea pe piata muncii a 81 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din Sat Tolici, Com Petricani reprezentand 29.34 % din totalul de 276 persoane care  beneficiaza de servicii de ocupare. Astfel, se ofera o interventie integrata, prin furnizarea unui program inovator si complex de formare profesionala, finalizat cu obtinerea unei calificari recunoscute la nivelul UE pentru min 144 persoane, precum si servicii de consiliere si mediere pe piata muncii (276 persoane), in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii unui loc de munca. Beneficiile derivate din implementarea proiectului sunt: noi oportunitati pentru identificarea si ocuparea unui loc de munca, cresterea competentelor si abilitatilor profesionale, cresterea increderii in sine si motivatia. Participantii la masurile de ocupare vor beneficia de cresterea capacitatii de adaptare pe piata muncii iar o parte dintre acestia isi vor imbunatati competentele profesionale inregistrand un salt semnificativ in dezvoltarea carierii profesionale individuale.

O7. Interventii in domeniul ocuparii prin dezvoltarea culturii antreprenoriale si cresterea numarului de persoane ce demareaza afaceri sau activitati independente in scopul crearii de noi locuri de munca si obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare.Imbunatatirea gradului de informare si instruire a 132 persoane din grupul tinta pentru initierea si dezvoltarea de noi afaceri, obtinerea unei calificari in domeniul antreprenoriatului pentru minim 24 persoane, acordarea de subventii pentru minim 12 micro-granturi care vor determina in mod direct dezvoltarea economiei locale atat pentru noii intreprinzatori cat si pentru potentialii angajati care vor fi calificati in cadrul proiectului.

O8. Cresterea sigurantei familiei, a conditiilor de trai si a nivelului de sanatate prin imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 35 familii din Comunitatea marginalizata Tolici din care: 21 familii vor beneficia de lucrari de renovare a locuintei si/sau extindere a spatiului de locuit, imbunatatirea locuintei cu sisteme izolatie, incalzire (utilizand energia regenerabila) si igiena, si 18 familii (din care 4 se regasesc in cele 21) vor fi sprijinite sa-si racordeze locuinta la reteaua de electricitate, contribuind astfel la reducerea pericolului de imbolnavire si cresterea facilitatii de invatare pentru copii.

Grup tinta: 552 persoane din care:

                                                                      – 442 Persoane aflate in risc de saracie

                                                                      – 110 Persoane ce se confrunta cu o deprivare materiala severa

Grupul tinta vizat in proiect (552 persoane) va fi alcatuit din:

 • 286   Adulti (din care: 10 romi, min. 100 femei, 10 persoane varstnice si 8 persoane cu dizabilitati )
 • 266   Copii  (din care: 19 romi si 2 copii cu dizabilitati)

 Atingerea obiectivelor propuse in proiect se va face prin furnizarea unui set de masuri care vor sprijini comunitatea, in vederea reintegrarii sociale prin:

 • Masuri educaționale;
 • Masuri de ocupare;
 • Masuri sociale;
 • Masuri de acompaniament;
 • Masuri de sprijin pentru un trai mai bun.

 Principalele activitati ale proiectului:

 1. Furnizarea de servicii de incluziune sociala pentru integrarea/reintegrarea socio-economica a comunitatii marginalizate Tolici, prin:

– reabilitarea, dotarea si darea in folosinta a unui Centru Comunitar Integrat;

– organizarea de programe de informare si promovare privind combaterea saraciei si excluziunii sociale (educatie igienico-sanitara, prevenirea separarii copilului de familie, cresterea numarului de beneficiari de servicii medicale in cadrul comunitatii);

–  organizarea de campanii in vederea refacerii capacitatilor de integare benefica in comunitate (dezvoltare durabila, egalitate de sanse si promovarea egalitatii intre barbatii si femei, importanta voluntariatului si implicarii sociale);

– furnizarea de servicii de evaluare si consiliere psihologica pentru 552 persoane;

– funizarea de servicii medicale catre 552 persoane (analize medicale si consultatii acordate de medicul de medicina generala).

 2. Actiuni si interventii pentru cresterea accesului si participarii copiilor la educatie precum si cresterea numarului de persoane care finalizeaza invatamantul gimnazial obligatoriu:

– reabilitarea si dotarea partiala a spatiilor de invatamant din corpul B al Scolii Tolici: iginenizare, reorganizarea funcționala a salilor de clasa, dotarea claselor de gradinita;

– infiintarea a 2 noi grupe de gradinita, in cadrul carora vor participa la invatamantul prescolar minim 100 de copii;

– infiintarea a doua clase de studiu tip scoala dupa scoala pentru clasele V-VIII, astfel minim 36 copii din invatamantul gimnazial beneficiaza de sprijin pentru reducerea riscului de parasire timpurie a scolii si cresterea performantelor scolare cu cca 10%.

– cresterea numarului de copii care participa la programele educationale din sistemul prescolar, primar și gimnazial, prin organizarea unui program de informare a elevilor si parintilor intitulat Stop abandonului scolar-integrare sociala prin educatie

– acordarea de subvenții pentru 266 copii in vederea achizitionarii de îmbracaminte, incaltaminte si rechizite.

3. Servicii de asistenta juridica pentru reglamentari acte:

 – minim 21 persoane vor beneficia de servicii pentru reglementarea actelor (obtinerea drepturilor de proprietate asupra terenurilor si a imobilelor, obtinerea actelor de identitate si/sau stare civila, actelor care atesta nivelul de studii, obtinerea dreptului de asistenta sociala ca drept individual garantat).

 4. Actiuni pentru prevenirea si combaterea saraciei prin implementarea politicilor privind piata muncii si ocuparea fortei de munca:

– furnizarea de servicii privind informarea si consilierea profesionala pentru un numar de 276 persoane;

– organizarea unui numar de 30 seminarii de informare colectiva privind insertia sociala si profesionala, situtia pieței muncii, posibilitatile de calificare și perfectionare existente;

– organizarea unui numar de 13 programe de formare profesionala, in urmatoarele ocupatii: Tamplar manual, Manichiurist-pedichiurist, Lucrator in izolatii, Lucrator instalator pentru constructii, Lucrator in comert, Competente informatice;

– furnizarea de servicii de acompaniament pentru cel putin 168 copii a caror parinti participa la cursurile de formare profesionala;

– furnizarea serviciilor de medierea muncii pentru un numar de 276 persoane și facilitarea incadrarii pe piata muncii pentru un numar de 81 persoane;

– organizarea a 3 Burse de locuri de munca, pentru prezentarea ofertelor de munca ale anagajatorilor locali;

– organizarea a 56 seminarii Job Club pentru prezentarea tehnicilor si metodelor de cautare a unui loc de munca.

 5. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si cresterea de locuri de munca:

– furnizarea de servicii de consiliere antreprenoriala pentru un numar de 132 persoane din grupul tinta;

– organizarea a 2 programe de formare profesionala de Competente antreprenoriale, in urma carora 24 persoane vor obține certificate de absolvire;

– organizarea unui concurs de planuri de afaceri, in cadrul caruia vor fi selectate si vor primi finantare nerambursabila un numar de 12 planuri de afaceri, valoarea maxima eligibila a unui plan va fi de 111.500 lei, inclusiv TVA (100% din cheltuielile eligibile acordate in cadrul schemei de ajutor de minimis).

6. Imbunatatirea conditiilor de trai prin oferirea de sprijin material in vederea îmbunatatirea conditiilor de locuit a 35 familii din comunitatea marginalizata Tolici:

 – 35 familii vor beneficia de activitati pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, respectiv 21 familii vor primi materiale de constructii pentru renovare/extindere, 4 din acestea vor primi și sprijin pentru racordarea la reteaua de energie electrica, iar alte 14 familii vor primi sprijin doar pentru racordarea la rețeaua de energie electrica.

Rezultatele estimate ale proiectului:

Grupul tinta, 552 persoane din comunitatea marginalizata Tolici, va beneficia in cadrul proiectului de masuri integrate in vederea iesirii din starea de marginalizare si excluziune sociala, respectiv:

– programe de informare si promovare privind educatia igienico-sanitara, prevenirea separarii copilului de familia sa, cresterea numarului de beneficiari de servicii sociale;

– vor participa la campanii de informare si constientizare care vizeaza dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, importanta voluntariatului si implicarii sociale;

– servicii de evaluare si consiliere psihologica;

– consultatii medicale (acordate de medical de medicina generala) si analize medicale;

 – se va reabilita, dota si da in folosinta un Centru Comunitar Integrat, in care se vor furniza masuri adaptate la nevoile sociale identificate si care va fi compus din:

 • 2 sali in care se vor desfasura activitati specifice educatiei prescolare;
 • 2 sali cu activitati educationale tip „Scoala după scoala“;
 • 1 cabinet medical

– reabilitarea si dotarea partiala a spatiilor de invatamant din corpul B a Scolii din comunitatea marginalizata Tolici, prin reorganizarea funcționala a 2 clase de gradinita;

– organizarea a 2 actiuni de colectare a deseurilor pe albia raului Topolita si la marginea padurii situata in partea de Nord a comunitatii Tolici;

– derularea unei actiuni de plantare a 1000 puieti de salcam in vederea stabilizarii solului si combaterii alunecarilor de teren;

– minim 100 parinti vor participa la sedinte de informare-consiliere parentala in vederea reducerii abandonului scolar;

– 266 copii vor beneficia de subventii pentru achizitionarea de imbracaminte, incaltaminte si rechizite;

– minim 21 persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii de reglementari acte;

– furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si de grup pentru un numar de 276 persoane;

– minim 144 persoane vor obtine un certificat de calificare/absolvire, ca urmare a participarii la unul din cele 13 cursuri autorizate ANC organizate: Tamplar manual, Manichiurist-pedichiurist, Lucrator in izolatii, Lucrator instalator pentru constructii, Lucrator in comert, Competente informatice ;

– furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii pentru un numar de 276 persoane și facilitarea încadrarii pe piata muncii a cca 81 persoane din grupul tinta;

– se vor organiza 3 Burse de locuri de munca pentru facilitarea incadrarii pe piata muncii a persoanelor din comunitate;

– se vor furniza servicii de instruire privind modalitati si tehnici de cautare a unui loc de munca prin intermediul a 56 seminarii Job Club organizate in cadrul proiectului;

– 132 persoane vor beneficia de consiliere antreprenoriala, din care 24 vor obtine o calificare, prin participarea la 2 cursuri de Competente antreprenoriale, care se vor organiza in cadrul proiectului;

-12 persoane participante la activitatea de consiliere antreprenoriala vor fi selectate si vor beneficia de finanțare nerambursabila in vederea deschiderii unei noi afaceri;

–  se vor organiza 2 workshop-uri de bune practici, in cadrul carora vor avea loc sesiuni de transfer de bune practici si know-how in domeniul antreprenorial;

– 35 familii vor beneficia de activitati pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, respectiv 21 familii vor primi materiale de constructii pentru renovare/extindere, 4 din acestea vor primi și sprijin pentru racordarea la reteaua de energie electrica, iar alte 14 familii vor primi sprijin doar pentru racordarea la reteaua de energie electrica.