Înscriere cursuri

Nume

Prenume

Adresa

E-mail

Telefon

Încadrare în grupul ţintă:

 Persoană în căutarea unui loc de muncă (somer neinregistrat) Şomer (inregistrat la AJOFM sau la un furnizor de servicii) Şomer de lungă durată Şomer de peste 45 ani Şomer tânăr Şomer tânăr de lunga durata
Mă inscriu la cursul:

 Auditor în domeniul Calităţii Lucrător în comerţ Lucrător finisor pentru construcţii Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze Coşar Operator introducere, validare şi prelucrare date Desenator construcţii şi arhitectură Manager Proiect Competenţe antreprenoriale
Posed Carnet de munca:
 Da Nu
Realizez venituri supuse impozitării:
 Da  Nu
Sunt înregistrat în baza de date de la AJOFM / la un furnizor acreditat de servicii de ocupare:
 Da  Nu

*Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

PLURI CONSULTING GRUP SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 17792.