Prezentare proiect

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, proiectul: ,,Măsuri active integrate pentru șomerii din Regiunile Nord-Est și Sud-Est-sustenabilitate în sfera turismului”

Contract nr.  POSDRU/125/5.1/S/133744,

Solicitant: AJOFM NEAMT

Partener 1: PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. PIATRA NEAMŢ

Partener 2: AJOFM SUCEAVA

Partener 3: AJOFM CONSTANTA

Perioada de implementare: 18 Luni,  10 aprilie 2014-30 septembrie 2015

Obiectivul general alproiectului
Creşterea ratei de ocupare si reducerea somajului, inclusiv reducerea somajuluide lunga durata, prin servicii integrate si dobandirea de competente noi in ocupatii din sfera serviciilor turistice pentru a raspunde cat mai bine nevoilor in continua evolutie de pe piata muncii si facilitarea unui loc de munca.

Obiectivul specific alproiectului
Dezvoltarea şi implementarea unui set complex de măsuri active de ocupare a forţei de muncă pentru someri, inclusiv someri tineri , someri peste 45 ani, someri de lunga durata tineri si adulti, din Regiunile Nord – Est si Sud – Est(atât în mediul rural cât şi în mediul urban).

Atingerea obiectivelor propuse în proiect se va face prin :

1 .Măsuri pentru reducerea dezechilibrelor dintre cererea şi oferta de forţă de muncă:

- furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala in alegerea/schimbarea profesiei pentru minim 720 persoane;

- instruirea a cel putin 480 persoane privind modalitati si tehnici  de cautare a unui loc de munca prin intermediul programului Job Club;

- furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru cel putin 200 persoane din grupul tinta;

- facilitarea angajarii a minim 85 persoane din grupul tintain urma activitatii de mediere.

2. Măsuri de creştere a nivelului de formare profesională:

- formarea profesională a 672 persoane prin organizarea de cursuri autorizate CNFPA, din care cel putin 575 persoane vor obţine un certificat recunoscut la nivel naţional şi european.

3. Măsuri de stimulare a ocupării prin încurajarea începerii unei afaceri pe cont propriu:

- instruire antreprenorială pentru 100 de participanţi la cursurile de consiliere antreprenorială;

- consilierea individuală a 6 persoane selectate din cei 100 de participanţi la curs, pentru demararea unei afaceri.

Activitatea de formare profesională

Se vor organiza 48 cursuri de formare profesională :36 in Regiunea Nord – Est si 12 in Regiunea Sud – Est:

- 4 cursuri “Competente limbi straine”- Solicitant;

- 1 curs “Administrator pensiune turistica” – Solicitant;

- 2 cursuri “Manichiurist – pedichiurist”, – Solicitant;

- 2 cursuri “Patiser”, – Solicitant;

- 1 curs “Bucatar”, – Solicitant;

- 2 cursuri “Ospatar”,  - Solicitant;

- 2 cursuri “Lucrator in comert” –Partener 1;

- 2 cursuri “Agent vanzari” – Partener 1;

- 4 cursuri “Auditor in domeniul calitatii – Partener 1;

- 3 cursuri “Auditor de mediu” – Partener 1;

- 1 curs  “Inspector in domeniul sanatatii in munca” – Partener 1;

- 1 curs  “Administrator pensiune turistica” – Partener 2;

- 3 cursuri “Competente limbi straine” – Partener 2;

- 3 cursuri “Lucrator in comert” – Partener 2;

- 1 curs “Coafor” – Partener 2;

- 1 curs “Ospatar” – Partener 2;

- 1 curs “Bucatar” – Partener 2;

- 2 cursuri “Frizer” – Partener 2;

- 2 cursuri “Receptioner hotel” – Partener 3;

- 2 cursuri “Camerista” – Partener 3;

- 1 curs “Administrator pensiune” – Partener 3;

- 1 curs “Manager in activitatea de turism” – Partener 3;

- 3 cursuri “Comunicare in limba engleza” – Partener 3;

- 1 curs “Ospatar” – Partener 3;

- 1 curs “Bucatar ” – Partener 3;

- 1 curs “Barman” – Partener 3;

Grup ţintă: 720 persoane, din care:

Şomeri – 220
Şomeri de lungă durată – 260
Şomeri peste 45 ani – 50
Şomeri tineri – 70
Someri de lunga durata tineri – 120

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA NEAMT

Strada Privighetorii nr.21, Bl. 13, Piatra Neamt,Jud. Neamt, cod 610139

tel:0233-237780

Manager Proiect : Daniel Chirila

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L.

Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0233-228086, email: office@plurigrup.ro,

Persoană contact: Serghie George

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUCEAVA

Str.Tudor Vladimirescu

Persoană contact: Adomnicai Mirela – Elena

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CONSTANTA

Str.Lacului, Nr.14, Jud.Constanta.

Persoană contact: Raducu Carmen.