Rezultate asteptate

REZULTATELE PROIECTULUI:

  • 564 persoane (estimat initial 504 persoane) au beneficiat de servicii de formare profesională, prin participarea la 36 programe de formare profesională în ocupaţiile: Manager proiect, Competențe antreprenoriale, Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspector/referent resurse umane, Managementul schimbării, Management strategic, Sănătate și securitate în muncă;
  • au fost predate 1720 ore de cunoștinte teoretice și practice prin utilizarea de tehnici și metode inovative de transfer de cunoștințe;
  • 514 persoane participante la programele de instruire au obținut un certificat de absolvire/participare (estimat initial 404 persoane) ;
  • 176 angajatori au fost informați și conștientizați despre importanța participării angajaților la programe de formare profesională continuă (estimat initial 120 angajatori);
  • s-au organizat 6 workshop-uri în judetele Neamț, Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Iași, în cadrul cărora s-a discutat despre importanța formării profesionale continue și s-au inițiat parteneriate între angajatori, furnizori de FPC, clienți, etc;
  • au fost selectate 20 întreprinderi care au beneficiat de sprijin în vederea elaborării/revizuirii sau adaptării planificărilor strategice pe termen lung;
  • s-au elaborat 20 planuri strategice care conțin date relevante, precum: misiunea organizației, profilul organizației, mediul extern, analiza strategică, obiectivele, politicile, implementarea strategiei, controlul și evaluarea.

Poza 1

Poza 2