Descrierea proiectului

Titlu proiectului - Formare Sustenabilă şi de Calitate ȋn Regiunea Nord-Est Contract POCU/227/3/8/117744

Denumire Solicitant PLURI CONSULTING GRUP S.R.L.

Regiunea de implementare: NORD-EST

Județele:Neamț, Bacău, Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani

       Scopul proiectului constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunea Nord-Est prin implementarea unor măsuri integrate care vor conduce la implicarea a cel puțin 504 persoane în urmărirea evoluției și performanțelor organizațiilor din care provin, astfel încât să se asigure o adaptare cât mai eficientă a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1. Asigurarea unei bune coordonări a activităților integrate, analiza riscurilor, utilizarea eficientă a resurselor și dezvoltarea unui management performant prin urmărirea indicatorilor și rezultatelor obținute pentru 504 persoane care pot beneficia de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectiv specific 2. Promovarea și informarea potențialilor beneficiari cu privire la măsurile active integrate ce vor fi furnizate în cadrul proiectului pentru adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare.

Obiectiv specific 3 Promovarea importanței și necesității participării angajaților la programe de formare continuă către o parte dintre angajatorii din regiunea Nord-Est care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare de activitate

Obiectiv specific 4. Sprijinirea a 504 persoane în vederea creșterii performanțelor profesionale și facilitarea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectiv specific 5. Sprijinirea a 20 întreprinderi care fie își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, fie intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare de activitate în vederea elaborării planificării strategice pe termen lung

Rezultatele proiectului

 •  504 persoane (GT) vor beneficia de servicii de formare profesională, prin participarea la 36 programe de formare profesională în ocupaţiile: Manager proiect, Competențe antreprenoriale, Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspector/referent resurse umane, Managementul schimbării, Management strategic, Sănătate și securitate în muncă;
 • vor fi predate 1720 ore de cunoștinte teoretice și practice prin utilizarea de tehnici și metode inovative de transfer de cunoștințe;
 • 404 persoane participante la programele de instruire vor obține un certificat de absolvire/participare;
 • 120 angajatori vor fi informați și conștientizați despre importanța participării angajaților la programe de formare profesională continuă;
 •  se vor organiza 6 workshop-uri în judetele Neamț, Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Iași, în cadrul cărora se va discuta despre importanța formării profesionale continue și se vor iniția parteneriate între angajatori, furnizori de FPC, clienți, etc;
 • vor fi selectate 20 întreprinderi care vor beneficia de sprijin în vederea elaborării/revizuirii sau adaptării planificărilor strategice pe termen lung;
 • se vor elabora 20 planuri strategice care vor conține date relevante, precum: misiunea organizației, profilul organizației, mediul extern, analiza strategică, obiectivele, politicile, implementarea strategiei, controlul și evaluarea.

Data de incepere: 14.05.2018

Perioada de implementare 14.05.2018-13.05.2019

Bugetul total al proiectului este de  2.011.817,79 lei, din care:

 • valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 1.609.090,38 lei
 • valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 283.957,10 lei
 • contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 118.770,31 lei.

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din 504 persoane care provin din firme cu sediul/punctul de lucru în regiunea Nord Est, astfel:

 • 84 de persoane din județul Neamt,
 • 84 de persoane din județul Suceava,
 • 84 de persoane din județul Botoșani,
 • 84 de persoane din județul Iași,
 • 84 de persoane din județul Bacău
 • 84 de persoane din județul Vaslui.

Grupul țintă este clasificat astfel, în functie de categoria din care face parte:

 • 120 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.)
 • 210 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane;
 • 174 antreprenori care-și gestionează propriile afaceri.

Poza