Activitatile proiectului

Activitatea 1-Activitatea 3 – Activități transversale

Activitatea 4. Organizarea și derularea campaniei de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța formării profesionale continue, inclusiv Organizarea a 6 workshop-uri – câte unul în județele Neamț, Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Iași – în cadrul cărora se va discuta despre importanța FPC și se vor iniția parteneriate sustenabile.

Activitatea 5. Activitatea tematică de bază – Organizarea programelor și cursurilor de instruire (36 cursuri).

  •  10 programe autorizate de Autoritatea Națională de Calificări, fiecare cu o durată de 120 ore, respectiv:

-  3 cursuri Manager proiect:  1 în NT, 1 în SV, 1 în BT;

- 2 cursuri Competențe antreprenoriale: 1 în BT, 1 în VS;

- 3 cursuri Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă: 1 în SV, 1 în VS, 1 în BC;

- 2 cursuri Inspector/referent resurse umane: 1 în NT, 1 în IS.

Poza 7

  • 26 programe informale, fiecare cu o durată de 20 ore, respectiv:

- 8 cursuri Managementul schimbării: 1 în NT, 1 în SV, 1 în BT, 2 în VS, 2 în IS, 1 în BC;

- 8 cursuri Managementul strategic 2 în NT, 1 în SV, 1 în BT, 1 în VS, 1 în IS, 2 în BC;

- 10 cursuri Sănătate și securitate în muncă 1 în NT, 2 în SV, 2 în BT, 1 în VS, 2 în IS, 2 în BC.

Poza 3

 

Activitatea 6. Sprijin în vederea elaborării/revizuirii sau adaptării planificării stategice pe termen lung pentru un număr de 20 întreprinderi, în cadrul careia se vor elabora 20 planuri strategice care vor ajuta societățile să își coordoneze activitățile, să identifice riscurile și modalitățile de contracarare a acestora, să stabilească indicatori de performanță, să-și atingă obiectivele prin utilizarea eficientă a resurselor.

Poza 6Poza 4Poza 5