Înscriere cursuri

Nume

Prenume

Adresa

E-mail

Telefon

Încadrare în grupul ţintă:

 Somer (inregistrat sau neinregistrat) Şomer de lungă durată Şomer de peste 45 ani Şomer tânăr Şomer tânăr de lunga durata
Mă inscriu la cursul:

 Auditor în domeniul Calităţii Auditor de mediu Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca Agent vanzari Lucrător în comerţ Lucrător finisor pentru construcţii Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze Coşar Ingrijitoare batrani la domiciliu Manager Proiect Competenţe antreprenoriale Competente informatice
Posed Carnet de munca:
 Da Nu
Realizez venituri supuse impozitării:
 Da  Nu
Sunt înregistrat în baza de date de la AJOFM / la un furnizor acreditat de servicii de ocupare:
 Da  Nu

*Declar pe propria raspundere, cunoscand prev. art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii
ca toate datele din prezenta declaratie corespund realitatii.
*Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

PLURI CONSULTING GRUP SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 17792.