REZULTATELE PROIECTULUI

                 Rezultate obtinute in urma implementarii proiectului

F.O.R.U.M.- Formarea si Orientarea Resurselor Umane Moderne POSDRU/127/5.1/G/124798

             PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. în parteneriat cu ASOCIAŢIA „ADL-PROGRES” au implementat in perioada 12.03.2014-12.10.2015 proiectul F.O.R.U.M. – „FORMAREA ȘI ORIENTAREA RESURSELOR UMANE MODERNE”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1, Contract POSDRU /127/5.1/G/124798.

Bugetul total al proiectului a fost  de 2.165.211,07 lei, din care: valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din FSE a fost de 1.871.824,97 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional a fost de 185.125,55 lei, contribuţia eligibilă a partenerilor este de 108.260,55 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de ocupare și reducerea șomajului, inclusiv reducerea șomajului de lungă durată, prin îmbunătățirea nivelului de educație, formare profesională și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor din Regiunea Nord-Est.

Rezultatele obtinute au pornit de la obiectivele operationale ale proiectului si anume  dezvoltarea unui set complex de masuri active de ocupare a fortei de munca pentru someri, inclusiv someri tineri, someri peste 45 ani, someri de lunga durata tineri si adulti, din regiunea Nord-Est (atat din mediul urban cat si din mediul rural), cat si in urma desfasurarii de programe de formare profesionala pentru meserii de actualitate pe piata muncii in cadrul unui program integrat de stimulare a ocuparii fortei de munca.

Rezultatele proiectului sunt masurabile, fiind obtinute direct din realizarea activitatilor si au constituit beneficii reale, contribuind astfel la realizarea obiectivelor proiectului.

Partenerii implicati in implementarea proiectului au acordat o importanta deosebita serviciilor integrate, de care au beneficiat 549 persoane din regiunea Nord Est, dup cum urmeaza:

– grupul tinta a fost format din 549 persoane care au beneficiat de informare si consiliere pe piata muncii;

–  au fost organizate 26 seminarii de informare colectiva pentru persoanele din grupul tinta;

– au fost autorizate 3 programe de formare, respectiv: Auditor de mediu, Agent vanzari, Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

448 persoane au participat la 32 programe de formare profesionala organizate de parteneri in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza:

 • 56 persoane la cursurile de “Auditor in domeniul calitatii”, curs de initiere cu durata de 80 ore;
 • 42 persoane la cursurile de “Auditor de mediu”, curs initiere cu durata de 120 ore;
 • 42 persoane la cursurile de “Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca”, curs initiere cu durata de 120 ore;
 • 42 persoane la cursurile “Agent vanzari”, curs initiere cu durata de 120 ore;
 • 28 persoane la cursurile “Lucrator in comert”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Lucrator in morarit si panificatie”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Lucrator finisor pentru constructii”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 14 persoane la cursul de “Cosar”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 14 persoane la cursurile de “Ingrijitor batrani la domiciliu”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 14 persoane la cursul de “Brutar”, curs calificare nivel 1 cu durata de 360 ore;
 • 28 persoane la cursurile de “Manager proiect”, specializare cu durata de 120 ore;
 • 42 persoane la cursurile de “Competente antreprenoriale”, curs competente cu durata de 40 ore;
 • 42 persoane la cursurile de “Competente informatice”, curs competente cu durata de 45 ore.   – a fost realizat, tiparit si disemninat persoanelor din grupul tinta „Ghidul pentru gasirea unui loc de munca”, instrument util somerilor in procesul de cautare a unui loc de munca;   –  75 persoane au fost angajate in cadrul proiectului, in urma serviciului de mediere;   – au fost infiintate 10 noi firme, selectate in urma organizarii in cadrul proiectului a “Concursului pentru selectarea celui mai bun plan de afaceri”, la care au participat persoanele care au beneficiat de consiliere antreprenoriala.   Atingerea obiectivelor proiectului a condus la rezolvarea partiala a problemelor cu care se confrunta persoanele din grupul tinta din regiunea Nord Est, prin: –  formarea unei atitudini proactive in cautarea unui loc de munca;-  cresterea nivelului de calificare si a sanselor de incadrare in munca dobandite in urma absolvirii cu diplome cu recunoastere nationala si europeana a cursurilor; Beneficiile implementarii proiectului s-au reflectat direct asupra grupului tinta dar si asupra comunitatii din care fac parte, familiile si cunostintele celor care au beneficiat de serviciile oferite in cadrul proiectului, care pot solicita la randul lor servicii similar (efectul de multiplicare).
 •             In continuare prezentam stadiul indeplinirii indicatorilor prin evidentierea diferentei intre valoarea prognozata si cea realizata la finalul perioadei de implementare:
 • -    intelegerea rolului si importantei demararii unei afaceri proprii, a mecanismelor si regulilor de functionare ale acesteia.
 • - intelegerea de catre grupul tinta a mecanismelor pietei muncii prin autocunoastere si autoevaluare obiectiva, comparativ cu cerintele pietei fortei de munca;
 • -  o mai buna cunoastere si administrare a problemelor individuale si colective ale somerilor din regiune;
 •             Din cei 448 participanti la instruire, din care 289 au fost incadrati ca someri de lunga durata, 269 persoane au obtine certificate recunoscute la nivel national, ceea ce constituie un avantaj major pentru gasirea cu mai mare usurinta a unui loc de munca in orice regiune a tarii, facilitand mobilitatatea ocupationala si geografica.
 •    – 100 persoane au fost consiliate antreprenorial individual pentru deschiderea unei afaceri, fiecare din cele 100 persoane au beneficiat de cate 6 ore de consiliere, acordate de persoane cu experienta;
 •    – 208 persoane au beneficiat de servicii de medierea muncii, fiind sprijinite in procesul de integrare/reintegrare pe piata muncii;
 •    – 342 absolventi ai programelor de formare au fost instruiti la seminariile Job Club in tehnici concrete si metode avansate de cautare a unui loc de munca;
Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată până la ultimul RTI aprobat

Perioada 12.03.2014-11.10.2015

Diferenta
Indicatori de realizare imediată (output)      
Numarul somerilor de lunga durata participanti   la programe integrate 180 304 124
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care: femei 85 162 77
Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate, din care:tineri 45 88 43
Numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare- acces pe piata muncii 468 549 81
Numar de participanti la instruire- acces pe piata muncii 434 448 14
Numar de participanti la instruire, someri de lunga durata- acces pe piata muncii 170 289 119
Indicatori de rezultat      
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%) 61 106,27% 45,27%
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei 27 52,21% 32,21%
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: tineri 15 29,01% 14,10%
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)- acces pe piaţa muncii 13 16,74% 3,74%
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piaţa muncii 53 66 13
Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piaţa muncii 6 10 4
Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii 110 269 159
Număr participanţi FSE – femei 200 307 107
Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani 85 150 65

 

Manager Proiect

Ing.George Serghie