Pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

În cadrul proiectului “F.O.R.U.M. – Formarea și Orientarea  Resurselor Umane Moderne” vă punem la dispoziţie în mod gratuit, o largă paletă de servicii:

– informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
– furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională în alegerea/schimbarea profesiei;
– furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoane care vor fi îndrumate la întâlniri cu potenţiali angajatori;
– servicii de instruire şi informare privind modalităţi de căutare a unui loc de muncă prin intermediul programului Job Club;
– facilitarea angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în urma activităţii de mediere.
– formarea profesională prin organizarea de cursuri autorizate ANC:

 • Auditor în domeniul calității;
 • Auditor de mediu;
 • Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;
 • Agent vânzări;
 • Lucrător în comerț;
 • Lucrător în morărit și panificație;
 • Lucrător finisor pentru construcții;
 • Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;
 • Coșar;
 • Îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
 • Manager Proiect;
 • Competențe antreprenoriale;
 • Competențe informatice.

– instruire antreprenorială
– consilierea individuală pentru demararea unei afaceri.

Pentru accesarea servicilor gratuite, prezentate anterior, vă rugăm să ne contactaţi la:

Pluri Consulting Grup S.R.L.
Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3
Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel-0233-228086

Fax-0233-228084

E-mail- office@plurigrup.ro

Manager proiect: Ing. George Serghie