Partener în proiect

Implementarea proiectului se  face in parteneriat.
Am considerat necesara implicarea partenerului in acest proiect, data fiind expertiza vasta pe care acesta o detine in derularea si implementarea proiectelor cu finantari nerambursabile.

Asociaţia „ADL-PROGRES”, şi-a asumat o serie de obiective, din care menţionăm:

1.Susţinerea dezvoltării locale şi regionale prin intermediul unor activităţi diversificate – parteneriate, programe, cursuri, stagii de pregătire, simpozioane, târguri, expoziţii şi concursuri – organizate cu ajutorul colaboratorilor locali, naţionali şi internaţionali.
2.Sprijinirea comunităţilor dezavantajate social sau economic – şomeri, femei, tineri, persoane cu dizabilităţi, minorităţi etnice, potenţiali întreprinzători
3.Sprijinirea actorilor economici şi sociali din zona rurală în vederea creşterii veniturilor şi a stabilităţii populaţiei din zonă prin proiecte de instruire, informare şi asistenţă 4.Sprijinirea dezvoltării sectorului privat, cu precădere a întreprinderilor mici şi mijlocii, furnizarea serviciilor de consultanţă, informare, instruire managerială, etc.
5.Iniţierea şi susţinerea unor programe de educaţie ecologică referitoare la protecţia mediului înconjurător. Cooptarea instituţiilor societăţii civile, ale administraţiei publice locale şi centrale în programe ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii solului, apei şi aerului.
6.Furnizarea de programe de formare profesională în domenii de interes pe piaţa muncii, conform procedurilor legale în vigoare
7.Stimularea dezvoltării societăţii civile, a spiritului asociativ, colaborarea cu alte organizaţii neguvernamentale şi autorităţi ale administratiei publice şi private pentru apărarea şi monitorizarea drepturilor omului în ţara şi în străinătate.

Principalele activităţi care sunt stabilite pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate sunt:

–          servicii de informare şi consiliere profesională,
–          servicii de medierea  muncii,
–          activităţi de promovare şi publicitate,
–          activităţi de formare profesională,
–          activităţi de consultanţă şi management,
–          activităţi de protecţie socială,
–          consiliere antreprenorială,
–          activităţi educative pentru tineri şi copii.

Principalele proiecte desfăşurate de asociaţie, fie ca iniţiator, fie ca partener, au fost şi sunt în domeniul domeniul formării profesionale, dezvoltării de programe de măsuri active pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, consultanţei pentru mediul economic privat şi administraţia publică.

Asociaţia ADL-Progres este autorizată de catre CNFPA, ca furnizor de formare pentru mai multe ocupaţii de interes general.
Asociaţia ADL-Progres este acreditată de catre ANOFM şi pentru serviciile de informare şi consiliere profesională.