Pagina web realizată în cadrul proiectului:
"DEZVOLTARE DURABILA PRIN CALIFICARE SI RECALIFICARE ÎN REGIUNILE NORD-EST SI SUD-EST"

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară nr. 2– "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 – "Acces și participare la formare profesională continuă"
(contract POSDRU/164/2.3/S/132339)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Intra