Pagina web realizată în cadrul proiectului:
"C.O.R.–Consiliere, Ocupare și Reafirmare"

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEANprin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară nr. 5 – "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.1 – "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor activede ocupare"
(contract POSDRU/125/5.1/S/126441)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Intra